Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Co warto wiedzieć?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetna, bardziej nowoczesna alternatywa dla nieco przestarzałego rozwiązania, jakim jest szambo. Oczywiście jak każda inna inwestycja, przydomowa oczyszczalnia ścieków ma swoje wady, jak i zalety. W tym artykule dowiecie się podstawowych rzeczy na temat jej funkcjonowania.

Zapraszamy!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków — dla kogo?

Ta inwestycja to rozwiązanie dobre dla gospodarstw niemających możliwości podłączenia się do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Oczywiście jeśli taka możliwość istnieje, nie ma potrzeby inwestowania w oczyszczalnię — w takim wypadku dom musi zostać podłączony do sieci kanalizacyjnej. Jeśli jednak taka sieć nie przebiega w pobliżu naszej działki, należy podjąć wybór: szambo lub przydomowa oczyszczalnia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy.

Lokalizacja w terenie przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba wymaga zachowania minimalnych odległości od urządzeń terenowych, od studni wodny pitnej, od zewnętrznych drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od magazynów produktów spożywczych, od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego, od infrastruktury technicznej, od kąpielisk i plaż.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi tej inwestycji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów i maksymalnie usprawni jej przebieg.

Rury do instalacji kanalizacyjnych

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Proces oczyszczania ścieków polega na wywołaniu wewnątrz zbiornika intensywnych, naturalnych procesów biologicznych, dzięki którym ścieki rozkładają się na proste, nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które mogą być odprowadzane do otoczenia bez zagrożenia skażenia.

Oczyszczanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na wspomnianym wcześniej rozbijaniu ścieków na prostsze związki rozpuszczalne w wodzie przez bakterie beztlenowe oraz floatację i sedymentację. Następnie pozostałe resztki przepływają przez kosz filtracyjny, a następnie do studzienki rozdzielczej.

W kolejnym etapie, po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu, tym razem z wykorzystaniem tlenu. Podczas tego procesu następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska. Kolejne fazy oczyszczania zależne są od rodzajów oczyszczalni, które to omówimy w kolejnej części artykułu.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia drenażowa rozsączająca

To najprostszy w budowie rodzaj oczyszczalni. Charakteryzuje się długą żywotnością, bezawaryjnością i praktycznie nie wymaga obsługi.

Ten rodzaj sprawdza się wtedy, gdy mamy do dyspozycji większą powierzchnię przeznaczoną do rozsączania. Podstawowym elementem oczyszczalni z drenażem rozsączającym jest trzykomorowy osadnik, który jest połączeniem osadnika na odpady oraz separatora tłuszczu. Taki osadnik zapewnia odpływ czystych ścieków.

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

Ten rodzaj oczyszczalni znajduje zastosowanie wtedy, gdy grunt odznacza się małą przepuszczalnością lub poziom wód gruntowych jest wysoki. Ścieki filtrowane są za pomocą naturalnego filtra — dołu z piaskiem/żwirem. Buduje się również przepompownię ścieków, która wraz z kopcem filtrującym muszą zostać oddzielone od podłoża folią. Budowa takich elementów jak przepompownia, kopiec filtracyjny, czy filtr piaskowy niestety podnosi koszty tej inwestycji.

Oczyszczalnia gruntowo-roślinna

Ten rodzaj oczyszczalni wykorzystuje procesy biologiczne zachodzące z udziałem mikroorganizmów cudzożywnych, które żyją w złożach filtrów roślinnych, które są głównym elementem oczyszczalni. Rośliny, które wykazują właściwości filtrujące to m.in. trzcina pospolita, wierzba, pałka, mozga, czy manna mielec.  Jako osadnik można wykorzystać przerobione, istniejące już szambo. Filtr gruntowo-roślinny może również znaleźć zastosowanie jako dekoracja ogrodu. Takie oczyszczalnie cechuje wysoka sprawność i efektywność, jednak wymagają one dużej powierzchni i większych nakładów finansowych.

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym 

Główny zbiornik, w którym następuje oczyszczanie wypełniony jest złożem biologicznym m.in. kamieniami, skałami, żwirem ceramicznym, czy siatką polietylenową. Do takiego zbiornika trafiają ścieki, które zostały już wstępnie przefiltrowane w osadniku gnilnym. Ścieki są wielokrotnie przepuszczane przez złoże, aż do momentu, w którym będą odpowiednio oczyszczone.

Oczyszczalnia z osadem czynnym

Ten rodzaj oczyszczalni działa na podobnej zasadzie, co oczyszczalnia ze złożem biologicznym. W osadniku następuje oczyszczanie ścieków poprzez oddziaływanie mikroorganizmów, które powodują rozkład substancji organicznych znajdujących się w ściekach. Do prawidłowego oczyszczania niezbędny jest dostęp tlenu.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków jest zależna od wielu czynników. Musimy wziąć pod uwagę konieczność przygotowania otoczenia, odpowiedniej infrastruktury, koszty instalacji, rozwiązania technologiczne. Oczywiście istnieje kilka rodzajów oczyszczalni, a te najbardziej zaawansowane są droższe.

Najtańszym rodzajem oczyszczalni jest oczyszczalnia drenażowa — szacunkowo 7000 – 11 000 zł.

Nieco droższym rozwiązaniem jest oczyszczalnia biologiczna – szacunkowo ponad 11 000 zł.

Natomiast oczyszczalnia roślinna — szacunkowo ponad 15 000 zł.

Szambo czy oczyszczalnia ścieków?

Szambo to opcja dla gospodarstw, których działka nie ma wystarczającej przestrzeni na umieszczenie osadnika gnilnego i pola infiltracyjnego. To rozwiązanie sprawdzi się również jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, lub jeśli gleba ma niski współczynnik przepuszczalności. Szambo to również dobra opcja do odprowadzania ścieków z domku letniskowego.

Natomiast przydomowa oczyszczalnia wymaga nieco większego budżetu, ale jest to rozwiązanie górujące nad szambem pod względem komfortu obsługi, jak i kosztów związanych z usuwaniem ścieków.  Warto pamiętać o tym, że od posiadaczy szamba gmina może wyegzekwować obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Natomiast jeśli gospodarstwo wyposażone jest w oczyszczalnię, nie ma takiego obowiązku.

Rolbud Instal — technika instalacyjna najwyższej jakości

Przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie gospodarstwa domowego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba – głównie ze względu na wygodę użytkowania. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologiczna i bezpieczna.

Oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, które idealnie sprawdzą się w gospodarstwach bez dostępu do kanalizacji miejskiej.
Przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które posiadamy w swojej ofercie, w pełni spełniają wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

Zdecydowałeś się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków i przyszła pora na realizację?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę lub do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów:

Świdnik
Nowy Sącz
Gołkowice
Klęczany
Piwniczna Zdrój

Od wielu lat zajmujemy się montażem instalacji kanalizacyjnych.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami na naszej stronie i Facebooku lub odwiedź nas w jednym z oddziałów firmy. Nasi specjaliści chętnie udzielą Wam rady i podzielą się swoją wiedzą.