Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Co warto wiedzieć?

Spis treści

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetna, bardziej nowoczesna alternatywa dla nieco przestarzałego rozwiązania, jakim jest szambo. Oczywiście jak każda inna inwestycja, przydomowa oczyszczalnia ścieków ma swoje wady, jak i zalety. W tym artykule dowiecie się podstawowych rzeczy na temat jej funkcjonowania.

Zajmujemy się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków w całej Polsce. Zapraszamy do lektury i skorzystania z naszych usług!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków — dla kogo?

Ta inwestycja to rozwiązanie dobre dla gospodarstw niemających możliwości podłączenia się do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Oczywiście jeśli taka możliwość istnieje, nie ma potrzeby inwestowania w oczyszczalnię — w takim wypadku dom musi zostać podłączony do sieci kanalizacyjnej. Jeśli jednak taka sieć nie przebiega w pobliżu naszej działki, należy podjąć wybór: szambo lub przydomowa oczyszczalnia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być dobrym rozwiązaniem w niektórych przypadkach, ale zależy to od wielu czynników. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

 • Warunki gruntowe. Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa na zasadzie oczyszczania ścieków w procesie biologicznym, dlatego ważne jest, aby ziemia na działce była odpowiednio przepuszczalna. Jeśli teren jest zbyt gliniasty, ciężki lub zbyt wilgotny, to może to utrudnić działanie oczyszczalni.
 • Liczba mieszkańców. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają swoją pojemność, a jej wybór powinien być odpowiednio dostosowany do liczby mieszkańców, którzy korzystają z instalacji. Zbyt mała oczyszczalnia w porównaniu do liczby użytkowników może prowadzić do przeciążenia systemu, co z kolei skutkuje niedostatecznym oczyszczeniem ścieków.
 • Koszty. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są zazwyczaj kosztownym rozwiązaniem. Koszty związane z instalacją, użytkowaniem, konserwacją i wymianą różnych elementów muszą być uwzględnione w ocenie opłacalności.
 • Utrzymanie. Właściciel oczyszczalni musi regularnie dbać o jej stan i konserwację, aby zapewnić jej odpowiednie działanie. Należy przeprowadzać regularne przeglądy, a także wymieniać elementy, takie jak filtry i membrany, w razie potrzeby.
 • Kwestie związane z ochroną środowiska. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków może dojść do wycieku szkodliwych substancji do ziemi i wód gruntowych, co z kolei zagraża środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – przepisy.

Lokalizacja w terenie przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba wymaga zachowania minimalnych odległości od urządzeń terenowych, od studni wodny pitnej, od zewnętrznych drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od magazynów produktów spożywczych, od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego, od infrastruktury technicznej, od kąpielisk i plaż.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi tej inwestycji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów i maksymalnie usprawni jej przebieg.

wylot kanalizacji wodnej

Decyzja o instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być poprzedzona dokładnym zapoznaniem się z powyższymi kwestiami oraz danymi dotyczącymi warunków gruntowych i wymogów prawnych w danym kraju/regionie.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Proces oczyszczania ścieków polega na wywołaniu wewnątrz zbiornika intensywnych, naturalnych procesów biologicznych, dzięki którym ścieki rozkładają się na proste, nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które mogą być odprowadzane do otoczenia bez zagrożenia skażenia.

Oczyszczanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na wspomnianym wcześniej rozbijaniu ścieków na prostsze związki rozpuszczalne w wodzie przez bakterie beztlenowe oraz floatację i sedymentację. Następnie pozostałe resztki przepływają przez kosz filtracyjny, a następnie do studzienki rozdzielczej.

W kolejnym etapie, po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu, tym razem z wykorzystaniem tlenu. Podczas tego procesu następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska. Kolejne fazy oczyszczania zależne są od rodzajów oczyszczalni, które to omówimy w kolejnej części artykułu.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia drenażowa rozsączająca

To najprostszy w budowie rodzaj oczyszczalni. Charakteryzuje się długą żywotnością, bezawaryjnością i praktycznie nie wymaga obsługi.

Ten rodzaj sprawdza się wtedy, gdy mamy do dyspozycji większą powierzchnię przeznaczoną do rozsączania. Podstawowym elementem oczyszczalni z drenażem rozsączającym jest trzykomorowy osadnik, który jest połączeniem osadnika na odpady oraz separatora tłuszczu. Taki osadnik zapewnia odpływ czystych ścieków.

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

Ten rodzaj oczyszczalni znajduje zastosowanie wtedy, gdy grunt odznacza się małą przepuszczalnością lub poziom wód gruntowych jest wysoki. Ścieki filtrowane są za pomocą naturalnego filtra — dołu z piaskiem/żwirem. Buduje się również przepompownię ścieków, która wraz z kopcem filtrującym muszą zostać oddzielone od podłoża folią. Budowa takich elementów jak przepompownia, kopiec filtracyjny, czy filtr piaskowy niestety podnosi koszty tej inwestycji.

Oczyszczalnia gruntowo-roślinna

Ten rodzaj oczyszczalni wykorzystuje procesy biologiczne zachodzące z udziałem mikroorganizmów cudzożywnych, które żyją w złożach filtrów roślinnych, które są głównym elementem oczyszczalni. Rośliny, które wykazują właściwości filtrujące to m.in. trzcina pospolita, wierzba, pałka, mozga, czy manna mielec.  Jako osadnik można wykorzystać przerobione, istniejące już szambo. Filtr gruntowo-roślinny może również znaleźć zastosowanie jako dekoracja ogrodu. Takie oczyszczalnie cechuje wysoka sprawność i efektywność, jednak wymagają one dużej powierzchni i większych nakładów finansowych.

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym 

Główny zbiornik, w którym następuje oczyszczanie wypełniony jest złożem biologicznym m.in. kamieniami, skałami, żwirem ceramicznym, czy siatką polietylenową. Do takiego zbiornika trafiają ścieki, które zostały już wstępnie przefiltrowane w osadniku gnilnym. Ścieki są wielokrotnie przepuszczane przez złoże, aż do momentu, w którym będą odpowiednio oczyszczone.

Oczyszczalnia z osadem czynnym

Ten rodzaj oczyszczalni działa na podobnej zasadzie, co oczyszczalnia ze złożem biologicznym. W osadniku następuje oczyszczanie ścieków poprzez oddziaływanie mikroorganizmów, które powodują rozkład substancji organicznych znajdujących się w ściekach. Do prawidłowego oczyszczania niezbędny jest dostęp tlenu.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków jest zależna od wielu czynników. Musimy wziąć pod uwagę konieczność przygotowania otoczenia, odpowiedniej infrastruktury, koszty instalacji, rozwiązania technologiczne. Oczywiście istnieje kilka rodzajów oczyszczalni, a te najbardziej zaawansowane są droższe.

Orientacyjnie, koszt instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Polsce może wynosić od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wymaganej pojemności, technologii oraz warunków gruntowych i zakresu prac. Jednakże, warto zasięgnąć dokładnej informacji u lokalnych dostawców i wykonawców, którzy będą w stanie dokładniej oszacować koszty instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na konkretnym terenie.

Koszt przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Pojemność. Koszt oczyszczalni wzrasta wraz z jej pojemnością, czyli maksymalną liczbą użytkowników, dla których jest przeznaczona. Im większa pojemność, tym większe koszty.
 • Technologia. Istnieją różne technologie oczyszczania ścieków, a każda z nich ma swoje koszty. Najtańszą opcją są oczyszczalnie mechaniczne, ale oczyszczalnie biologiczne i membranowe są bardziej skuteczne i kosztowne.
 • Warunki gruntowe. Koszt instalacji może być wyższy, jeśli teren na działce wymaga dodatkowych prac przygotowawczych, takich jak wyrównanie terenu, zmiana jego pochylenia lub wzmocnienie gruntu.
 • Zakres prac. Koszt instalacji oczyszczalni zależy od tego, czy wymaga ona wykopania i ułożenia rur kanalizacyjnych oraz wykonania prac ziemnych, czy też możliwe jest korzystanie z istniejącej infrastruktury.

Podczas oceny kosztów instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy również uwzględnić koszty użytkowania, konserwacji i wymiany elementów, takich jak filtry, membrany i bakterie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków na terenie gliniastym

Czy wykonanie oczyszczalni na terenie gliniastym jest możliwe? Tak, ale niesie ryzyko się z wystąpieniem pewnych komplikacji. System rozsączania ścieków w oczyszczalni drenażowej może zostać zatkany juz po kilku latach użytkowania. Co w związku z tym? Zatkany drenaż wymaga wymiany gruntu, co oczywiście wiąże się ze sporymi kosztami i naruszeniem ogrodu. Jeżeli mowa o glinastym podłożu, to dobrą alternatywą może okazać się oczyszczalnia biologiczna. Warto zaznaczyć, że jeżeli grunt składa się głównie z gliny, to należy zadbać o zabezpieczenie zbiornika oczyszczalni.

Szambo czy oczyszczalnia ścieków?

Szambo to opcja dla gospodarstw, których działka nie ma wystarczającej przestrzeni na umieszczenie osadnika gnilnego i pola infiltracyjnego. To rozwiązanie sprawdzi się również jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, lub jeśli gleba ma niski współczynnik przepuszczalności. Szambo to również dobra opcja do odprowadzania ścieków z domku letniskowego.

Natomiast przydomowa oczyszczalnia wymaga nieco większego budżetu, ale jest to rozwiązanie górujące nad szambem pod względem komfortu obsługi, jak i kosztów związanych z usuwaniem ścieków.  Warto pamiętać o tym, że od posiadaczy szamba gmina może wyegzekwować obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Natomiast jeśli gospodarstwo wyposażone jest w oczyszczalnię, nie ma takiego obowiązku.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

W kwestii montażu warto zaufać fachowcom. Doświadczona ekipa doskonale zna specyfikację i parametry montowanego urządzenia, dzięki czemu cała procedura przebiega sprawnie. Co więcej, specjaliści chętnie podzielą się swoim doświadczeniem dotyczącym funkcjonowania, eksploatacji i koniecznych działań amortyzacyjnych.

Dla wszystkich użytkowników, którzy planują samodzielnie zainstalować oczyszczalnię, przygotowaliśmy krótki przewodnik, który dostarczy Wam ogólnych informacji na temat całego procesu.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie wykopu. Ważne jest, aby miejsce, w którym będzie umieszczane urządzenie, było łatwo dostępne dla przyszłej konserwacji i opróżniania. Wymiary zależą od parametrów konkretnej oczyszczalni, jednak istnieje kilka istotnych wskazówek:

 • Długość i szerokość powinny być większe o 1 metr od wymiarów oczyszczalni.
 • Głębokość powinna być równa wysokości zbiornika zwiększonej o 20 centymetrów. Pozwoli to na ułożenie piaskowej podsypki, którą należy następnie zagęścić.
 • Należy pamiętać, że głębokość musi sięgać poziomu kanalizacji budynku i zapewnić odpowiedni spadek rur w stosunku 25 mm na 1 metr bieżący.
 • Pokrywa włazu powinna wystawać powyżej powierzchni gruntu (przynajmniej 5 cm).

Kolejnym krokiem jest umieszczenie zbiornika oczyszczalni ścieków w wykopanym wcześniej miejscu. Następnie należy dokonać poziomowania osi wzdłużnej, co powinno się powtórzyć po wypełnieniu 1/3 wysokości zbiornika wodą. Teraz całą konstrukcję należy zasypać, przy czym rodzaj materiału zależy od warunków gruntu. Jeśli występuje nadmierna wilgotność gleby, należy użyć suchego betonu, czyli specjalnej mieszanki cementu i piasku. W przeciwnym razie, można zastosować wcześniej wykopaną ziemię o jednolitej strukturze.

Kolejnym istotnym krokiem jest odpowiednie napowietrzenie systemu. W tym celu należy zamontować specjalne syfony oraz pionową rurę o przekroju 110 milimetrów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Małopolska

Zajmujemy się wyceną i montażem. Korzystamy z produktów od sprawdzonych producentów – Kingspan i Graf.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie gospodarstwa domowego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba – głównie ze względu na wygodę użytkowania. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologiczna i bezpieczna.

Oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, które idealnie sprawdzą się w gospodarstwach bez dostępu do kanalizacji miejskiej.
Przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które posiadamy w swojej ofercie, w pełni spełniają wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

Zdecydowałeś się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków i przyszła pora na realizację?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę lub do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów.

Od wielu lat zajmujemy się montażem instalacji kanalizacyjnych.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami na naszej stronie i Facebooku lub odwiedź nas w jednym z oddziałów firmy. Nasi specjaliści chętnie udzielą Wam rady i podzielą się swoją wiedzą.