Hałas w instalacjach kanalizacyjnych — jak temu zaradzić? 

Spis treści

Hałas w instalacjach kanalizacyjnych — jak temu zaradzić?

Hałas w instalacjach kanalizacyjnych i rurach to problem, którego nie należy bagatelizować. Jest to bardzo uciążliwe i denerwujące, a w skrajnych przypadkach może utrudnić normalne funkcjonowanie. Dom ma być oazą spokoju, gdzie odpoczywamy i zażywamy relaksu. Niestety buczenie i szumy dobiegające z rur nie ułatwiają nam wypoczynku.

Jeśli mowa o poziomie hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, nasilenie dźwięku zależy głównie od poziomu izolacji akustycznej przegród budowlanych i od jakości i systemu mocowania. System rur jest ważny, ale to właśnie przegrody i mocowania mają największy wpływ na hałas.

Warto zaznaczyć również, ze statystyki dotyczące akustyki danych systemów kanalizacyjnych podawane przez producentów są opracowywane na podstawie testów laboratoryjnych. Możemy więc domyślić się, że produkty te wypadają inaczej w sytuacji rzeczywistej, zamontowane w naszych domach.

Rury do instalacji kanalizacyjnych

Dlaczego rury bulgoczą, buczą i hałasują?

Dlaczego zatem z rur dochodzą uciążliwe i denerwujące odgłosy? Przyczyny bywają różne.

Błędy na etapie projektowania

Wykonanie ścian ze zbyt lekkich i nośnych akustycznie materiałów to błąd. Błędem jest również złe wykonanie przejść przez stropy i ściany. Wszystkie wolne miejsca i dziury powinny być wypełnione elastycznym materiałem, takim jak na przykład wełna mineralna.

Błędem projektowym jest również montowanie rur przy ścianach salonu i sypialni. To pomieszczenia służące do odpoczynku i relaksu, a dźwięk niosący się z rur z pewnością utrudnia wypoczynek.

Zakłócenia w swobodnym przepływie wody

Takie zakłócenia najczęściej spowodowane są zwężeniami rur, obecnością pęcherzyków powietrza lub gwałtowną zmianą kierunku przepływu wody. W starszych domach hałas w instalacjach kanalizacyjnych pojawia się również wskutek drgania uszczelek w zaworach.

Mocowanie rur na sztywno

Sztywne mocowanie rur do przegród budowlanych to kolejna przyczyna uciążliwego hałasu. Rury montowane na sztywno wibrują, a wibracje przenoszą się na ściany budynku. Uchwyty powinny mieć zapewnioną elastyczność, którą można uzyskać dzięki specjalnym gumowym podkładkom.

Słaba izolacja akustyczna

Cienkie ściany wykonane z lekkich materiałów, które w dodatku nie mają wypełnionych spoin i są pokryte cienką warstwą tynku zapewniają słabą izolację akustyczną.

Zbyt wysokie ciśnienie wody

Szum dobiegający z rur podczas pobierania wody sygnalizuje nam to, że ciśnienie i prędkość przepływu są zbyt duże. Przyczyną może być zbyt mocno dokręcony zawór, niedrożna złączka lub gwałtowne zwężenie się przewodu na jakimś odcinku. Ciśnienie można zmniejszyć instalując specjalny reduktor na początku lub na końcu instalacji.

Hałas przy puszczaniu wody

Jeśli hałas jest głośny i trwa przez dłuższą chwilę, może to oznaczać, że instalacja hydrauliczna jest przestarzała lub uszkodzona. Może to być spowodowane np. starą armaturą, zużytymi zaworami lub nieszczelnościami w rurach.

Jeśli hałas pojawia się tylko na chwilę, gdy woda jest włączana, może to oznaczać, że instalacja jest zapowietrzona. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy nie trzeba odświeżyć instalacji poprzez jej przepłukanie lub odpowietrzenie.

Innym powodem hałasu przy puszczaniu wody może być niskie ciśnienie wody. Jeśli woda przepływa przez rury z niskim ciśnieniem, może powodować hałas, gdy przepływa przez zawory i inne elementy instalacji hydraulicznej.

W przypadku mieszkań wielorodzinnych, hałas przy puszczaniu wody może być spowodowany przez instalację wodną sąsiadów. W takiej sytuacji nie ma wiele możliwości, by pozbyć się hałasu, ale warto zwrócić uwagę na to, czy nie jest to oznaka problemów z izolacją akustyczną.

Zawór instalacji wodnej

Szum wody w ścianie

Jeśli słyszysz uciążliwy szum wody w ścianie, może to oznaczać, że woda przepływa przez rury wodociągowe lub kanalizacyjne, które są umieszczone w ścianie. Szum ten może występować z różnych powodów – mogą to być:

  • Usterki w instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, takie jak nieszczelne połączenia, zatarte zawory lub zanieczyszczenia w rurach. Jeśli instalacja hydrauliczna nie jest właściwie zainstalowana lub zabezpieczona, może to prowadzić do problemów z dźwiękiem.
  • Warunki atmosferyczne, takie jak zmiany ciśnienia lub temperatury wody. Szum wody w ścianie może się zwiększać lub zmniejszać w zależności od pory roku, lub temperatury wody w rurach.
  • Konfiguracja licznika wody. Jeśli wodomierz jest źle ustawiony lub zainstalowany, może to prowadzić do szumu w ścianie.

Drgania rur

Jeśli w rurach wodnych drgają, może to oznaczać, że są wystarczająco stabilne lub że woda przepływa przez nie zbyt szybko. Drgania w rurach wodnych to częsty problem w starszych budynkach, który może występować także w nowych budynkach. Przyczyny mogą być różne:

  • Zbyt szybki przepływ wody. Woda, która przepływa zbyt szybko, może wprawiać rury w drgania. Zbyt szybki przepływ wody może być spowodowany zbyt dużą średnicą rur lub zbyt dużym ciśnieniem wody.
  • Brak stabilizacji. Jeśli rury nie są dobrze zamocowane lub izolowane, mogą drgać pod wpływem wibracji spowodowanych przez przepływ wody lub np. pralkę.
  • Zanieczyszczenia. Nagromadzenie się kamienia, rdzy lub innych osadów w rurach może prowadzić do zmniejszenia przepływu wody i zwiększenia drgań w rurach.

Jak pozbyć się hałasu z rur?

Należy zacząć od podstaw i prostych czynności. Zalecane jest sprawdzenie stanu grzybków, uszczelek, ogólnej szczelności instalacji oraz stanu filtrów. Niestety często rury bywają montowane w miejscach, do których nie ma dostępu, co znacznie utrudnia przegląd instalacji i konieczne musi być przeprowadzenie nieco bardziej zaawansowanych prac modernizacyjno-remontowych.

Przemyślany projekt systemu kanalizacji

O układ pomieszczeń i rozmieszczenie elementów systemu kanalizacyjnego należy zadbać już na etapie tworzenia projektu. Taki system musi być optymalny pod względem akustyki i użyteczności.

Pomieszczenia, w których korzysta się z urządzeń sanitarnych powinny być skoncentrowane na możliwie jak najmniejszej powierzchni — najlepiej obok siebie lub w jednym pionie. Koncentracja takich pomieszczeń ma duży wpływ na poziom hałasu oraz ułatwia poprowadzenie pionów sanitarnych.

Odpowiednie przegrody akustyczne

Jeśli rury zostały poprowadzone obok sypialni, salonu lub gabinetu, należy zadbać o to, aby zamiast cienkich ścianek działowych zastosować grubszą przegrodę, która zapewni izolację akustyczną.

Zastosowanie cichych rur

Ciche rury mają standardowe wymiary, jeśli mowa o średnicy zewnętrznej, jednak różnią się strukturą wewnętrzną, która często jest pokryta dodatkową, wygłuszającą warstwą.

Pierścienie amortyzujące i zaciski

Aby przeciwdziałać drganiom rur i aby redukować wibracje, stosuje się elastyczne pierścienie amortyzujące i zaciski, które zapobiegają poruszaniu się rury. Specjalne pierścienie zapobiegają stukaniu rury o miejsca, w których przechodzi ona np. przez ścianę i strop.

Maty wygłuszające do rur

Istnieją specjalne maty, które idealnie sprawdzają się przy uzupełnianiu izolacji akustycznej domu. Najczęściej przyjmują one formę specjalnych elastycznych pianek. Są dostępne w różnych formach i grubościach.

Akustyczna wełna mineralna

To uniwersalny sposób na izolowanie ścian i zapewnienie odpowiedniej akustyki. Zapewnia optymalne warunki dźwiękowe w pomieszczeniach.

Profesjonalne instalacje kanalizacyjne w Rolbud-Instal

Chcesz mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane poprawnie od A do Z? Zapraszamy do nas!

Oferujemy wszystkie produkty potrzebne do wykonania instalacji kanalizacyjnej. Są to produkty od sprawdzonych i renomowanych producentów.