Dopłaty do prądu 2023 — jak, kiedy i ile?

Spis treści

Dopłaty do prądu w 2023 roku. Jak to wygląda?

Ceny prądu poszybowały w górę. W 2023 roku kilowatogodzinę prądu zapłacimy o około 20 groszy więcej niż w 2022 roku i o około 40 groszy więcej niż w 2019 roku! Wzrosły również koszty dostarczania energii. Oczywiście ceny prądu różnią się w zależności od regionu. Czy możemy jakoś bronić się przed energetyczną drożyzną? W tym wpisie dowiecie się o dopłatach i programach rządowych, które mogą być szansą na zrekompensowanie podwyżek prądu.

Ile kosztuje 1 kWh (kilowatogodzina) prądu w Polsce?

Średnia cena prądu w Polsce wynosi aktualnie średnio 1 zł za 1 kWh.

 • W 2022 roku było to 0,77 zł,
 • W 2021 r. było to 0,69 – 0,78 zł,
 • W 2020 0,64 – 0,73 zł,
 • W 2019 0,57 – 0,65 zł.

Ceny prądu wzrosły w całej Polsce, jednak stawki wahają się w zależności od miejsca, w którym mieszkasz, a różni dostawcy oferują różne ceny.

Co się składa na cenę prądu?

 • Wykorzystana energia — dostawca kupuje prąd od polskich elektrowni, a Ty kupujesz prąd od dostawcy. Im więcej kWh zużyjesz, tym więcej płacisz,
 • Dystrybucja prądu — płacisz właścicielowi kabli i liczników za to, że przepływa przez nie prąd,
 • Usługi dodatkowe (opcjonalnie) – np. ubezpieczenia, pomoc od fachowców, faktury elektroniczne,
 • Opłaty narzucane przez państwo.

Dodatek elektryczny — co i jak?

Dodatek elektryczny to jednorazowa dopłata dla tych gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania dom, w tym pompę ciepła. 

Dopłata przyznawany jest na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

 • 1000 zł – dla osób wykorzystujących do ogrzewania domów i mieszkań urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł – podwyższoną kwotę dodatku otrzymają Ci, u których roczne zużycie prądu przekroczyło 5000 kWh.

Warto pamiętać o tym, że właściciele domów, którzy inwestowali w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku, nawet jeśli mają pompę ciepła.

Obowiązuje zasada jeden adres zamieszkania – jeden dodatek na adres. Natomiast jeżeli pod jednym adresem w odrębnych lokalach rozmieszczone jest kilka gospodarstw domowych, których mieszkańcy korzystają z różnych lub współdzielonych źródeł ciepła, to można otrzymać kilka dodatków.

Aby uzyskać podwyższony dodatek, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem jest również uzyskanie wpisu lub zgłoszenie ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wnioski należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Można je składać w Urzędzie Gminy, przez internet, lub za pośrednictwem profilu zaufanego, lub ePUAP.

Program Mój Prąd 2023 – co i jak?

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, mający na celu wspieranie osób wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. Celem programu jest zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju.

Kiedy kolejna edycja programu Mój Prąd?

Kolejna, czwarta edycja programu ruszyła w pierwszym kwartale 2022 roku, o czym poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty sięgały do 5 tys., a w trzeciej edycji można było otrzymać 3 tys. zł.  Zapowiadano, że wypłata będzie wynosić około 3 tys., jednak obecnie są one znacznie wyższe. Kwota dopłaty rośnie wraz z ilością zamontowanych, dodatkowych elementów, takich jak na przykład magazynów energii, magazyn ciepła, czy system zarządzania energią.

  • 1 nabór – 30 sierpnia 2019 do 20 grudnia 2019,
  • 2 nabór – 13 stycznia 2020 do 6 grudnia 2020 (krótszy nabór z powodu wyczerpania środków),
  • 3 nabór – 1 lipca 2021 do października 2021 (krótszy nabór z powodu wyczerpania środków)
  • 4 nabór – obecny – od 15 kwietnia 2022 31 marca 2023 (przedłużony).

Wysokość dopłat w ramach Mój Prąd 4.0 

W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej sięgały do 5 tys., a w trzeciej do 3 tys. zł. W kolejnej — czwartej edycji, także będzie można otrzymać 3 tys. na panele PV, a sama dotacja może być wyższa pod warunkiem, że beneficjent zdecyduje się na zainstalowanie dodatkowego urządzenia jak np. magazyn energii.

Dofinansowania w ramach 4 edycji programu Mój Prąd to:

 • do 6000 zł dopłata do mikroinstalacji PV (obecnie 4000 zł),
 • do 7000 zł dopłata w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami (obecnie 5000 zł),
 • do 16 000 zł dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii (obecnie 7500 zł).

  źródło: https://mojprad.gov.pl/ 

Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Maksymalna kwota wypłaconego dofinansowania to 31 000 zł (PV + magazyn energii i ciepła + HEMS/EMS).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje również, że przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku w NFOŚiGW.

Z dotacji mogą skorzystać niemal wszyscy, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem zawarcie umowy kompleksowej, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jesteśmy specjalistami w kwestii odnawialnych źródeł energii.  Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z „zielonej” energii, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami na naszej stronie, lub Facebooku.