Dopłaty do prądu w 2022 roku. Jak to wygląda?

Ceny prądu poszybowały w górę. W 2022 roku za prąd zapłacimy około 38-40% więcej niż w 2019 roku, a koszt dostarczania prądu wzrósł o około 8%. Oczywiście ceny prądu różnią się w zależności od regionu. Czy możemy jakoś bronić się przed energetyczną drożyzną? W tym wpisie dowiecie się o dopłatach i programach rządowych, które mogą być szansą na zrekompensowanie podwyżek prądu.

Ile kosztuje 1 kWh (kilowatogodzina) prądu w Polsce?

Średnia cena prądu w Polsce wynosi aktualnie 0,74 – 0,82 zł za kWh za 1 kWh.

Ceny prądu wzrosły w całej Polsce, jednak stawki wahają się w zależności od miejsca, w którym mieszkasz, a różni dostawcy oferują różne ceny.

Co się składa na cenę prądu?

Dodatek osłonowy — co i jak?

W obliczu rosnących cen energii, gazu i żywności, 17 grudnia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy to kluczowy element tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, która ma pomóc Polakom poradzić sobie z rosnącymi cenami.

Pomoc otrzyma około 7 milionów gospodarstw domowych (ponad połowa wszystkich w kraju), a budżet przeznaczony na wypłatę dodatków osłonowych to blisko 4 miliardy złotych.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Będzie on wypłacany przez gminę.

Wysokość dopłat

*Kwota udzielonej dopłaty zależy od źródła ogrzewania — stąd rozbieżności kwotowe.

Program Mój Prąd 2022 – co i jak?

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, mający na celu wspieranie osób wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. Celem programu jest zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju.

Kiedy kolejna edycja programu Mój Prąd?

Kolejna, czwarta edycja programu ma ruszyć w pierwszym kwartale 2022 roku, o czym poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty sięgały do 5 tys., a w trzeciej edycji można było otrzymać 3 tys. zł.  W zapowiedzianej, czwartej edycji dopłata będzie wynosić 3 tys. zł. Dopłata może być wyższa, jeżeli zainteresowany zdecyduje się na zamontowanie dodatkowych elementów, takich jak na przykład magazynów energii, magazyn ciepła, czy system zarządzania energią. Przewidywany budżet na dotacje to około 1 mld zł.

Wysokość dopłat

W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej sięgały do 5 tys., a w trzeciej do 3 tys. zł. W kolejnej — czwartej edycji, także będzie można otrzymać 3 tys. na panele PV, a sama dotacja może być wyższa pod warunkiem, że beneficjent zdecyduje się na zainstalowanie dodatkowego urządzenia jak np. magazyn energii.

Środki z dotacji będzie można otrzymać dopiero po zrealizowaniu inwestycji, która obejmowałaby wszelkie koszty związane m.in. z zakupem, montażem oraz odbiorem instalacji fotowoltaicznej.

Z dotacji mogą skorzystać niemal wszyscy, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem zawarcie umowy kompleksowej, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Rolbud Instal — specjaliści w sektorze odnawialnych źródeł energii

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z „zielonej”, odnawialnej energii, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami na naszej stronie, lub Facebooku.